Rampy rozlewające

Rampe d'épandage sur tonne à lisier PICHON
 • Model dwudyszowy

  Rampa dwudyszowa daje możliwość rozlewania 2 dyszami, do których gnojowica jest doprowadzona rurą o Ø 120 mm.
 • Model wielodyszowy

  Rampa wielodyszowa jest proponowana w różnych szerokościach: 12 m z 8 dyszami, 15 m z 10 dyszami, 21 z 14 dyszami i 24 m z 16 dyszami.
 • Model z wężami wleczonymi

  Proponowana gama jest dostępna w pięciu szerokościach rozlewu 9, 12, 15, 18, 21 i 24 m w różnych wariantach. Standardowo rampa jest wyposażona w węże o Ø 40 mm.
 • Rampes à patins

  La rampe à patins est une rampe pendillards dotée de patins. Cet équipement d'épandage permet de déposer les effluents liquides le plus près possibles de la plante. II offre une largeur de travail de 9, 12 ou 15 mètres.
© 2011 SAMSON AGRO SASU