Działka

Canon pour épandage du lisier avec tonne agricole | PICHON
  • Zespół pompujący do rozlewania

    Rozlewanie działkami jest szczególnie przydatne na terenach pagórkowatych i trudno dostępnych i podlewaniu.
  • Pompa wyporowa krzywkowa

    Pompa wyporowa krzywkowa jest przeznaczona do produktów jednorodnych i lepkich. W odróżnieniu od kompresora substancje przechodzą przez pompę.
© 2011 SAMSON AGRO SASU