Rodzaje pompowania

pompage de lisier avec tonne agricole PICHON
  • Ramię pompowania

    Pichon proponuje 3 modele ramion pompowania w celu wypełnienia beczkowozów: ramię przednie
  • Zawory

    Pompowanie może się odbywać poprzez zawór ręczny lub hydrauliczny, umieszczony bocznie bądź
  • Napełnianie górne

    Super wypełnienie to rozwiązanie wypełnienia grawitacyjnego dzięki swojemu ekstra potencjałowi faworyzuje duże przepływy i pozwala na całkowite wypełnienie beczki.
© 2011 SAMSON AGRO SASU