Rodzaje pompowania

pompage de lisier avec tonne agricole PICHON
 • Ramię pompowania

  Pichon proponuje 3 modele ramion pompowania w celu wypełnienia beczkowozów: ramię przednie
 • Zawory

  Pompowanie może się odbywać poprzez zawór ręczny lub hydrauliczny, umieszczony bocznie bądź
 • Napełnianie górne

  Super wypełnienie to rozwiązanie wypełnienia grawitacyjnego dzięki swojemu ekstra potencjałowi faworyzuje duże przepływy i pozwala na całkowite wypełnienie beczki.
 • Wóz asenizacyjny Flowmaster

  To nowa koncepcja. PICHON stosuje pompę odśrodkową poprzez 4 działania : mieszanie dołu, wypełnianie zbiornika, mieszanie wewnętrzne i zasilanie urządzeń rozprzestrzeniania.
© 2011 SAMSON AGRO SASU