Praktyczne informacje
Firma Pichon
  • Sekretariat : (+48) 77 541 74 80
  • Serwis : (+48) 662 358 022
  • Sprzedaż Polska Północna : (+48) 660 562 008
  • Sprzedaż Polska Południowa : (+48) 660 562 008
PICHON POLSKA Sp. z o.o. Gierałcice, ul. Opolska 2e 46-250 Wołczyn Lokalizacja firmy (Google Maps) Dane GPS : Długość geograficzna : +51° 0' 58.95" Szerokość geograficzna : +18° 3' 9.19"

Nota prawna

Dyrektor publikacji: Michel PICHON

Odpowiedzialny za stronę: Aurélien NUCERA

Nazwa Firmy:

PICHON POLSKA Sp. z o.o.
Gierałcice, ul. Opolska 2e
46-250 Wołczyn
POLAND
NIP: PL 7542934688
REGON:160183775
KRS/ 0000301988

ETS MICHEL PICHON
Boulevard André Malraux
CS 40114
29401 LANDIVISIAU CEDEX
FRANCE
Tél : + 33 (0) 2 56 452 100
Fax : + 33 (0) 2 56 452 120
S.A. z kapitałem €1,583,334
RCS Brest 348 924 994 – Code NAF 2830Z

Ta strona została stworzona przez Intuiti.  

Hosting: Orange Business Services www.orange-business.com

Ogólne warunki korzystania

Użytkowanie niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika ogólnych warunków i not zastrzeżeń. Użytkownik jest zobowiązany do nie wykorzystywania tej strony internetowej do celów nielegalnych lub zakazanych przez prawo, noty prawne i umowne.

Zawartość

ETS MICHEL PICHON przywiązuje wiele uwagi do dokładności danych zawartych na swojej stronie internetowej i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej, do której zastrzega sobie prawo zmian zawartości w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Jednakże ETS MICHEL PICHON nie może gwarantować precyzji, dokładności czy kompletności tych informacji.

ETS MICHEL PICHON nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, nieścisłości lub zaniedbania oraz za wszelkie szkody wynikające z włamania przez osoby trzecie wywołujące zmiany informacji umieszczone na tej stronie internetowej.

ETS MICHEL PICHON w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za szkody pośrednie lub bezpośrednie oraz wszelkie straty wynikłe z konsultacji tych stron internetowych.

Prawa autorskie i/lub Prawa do fotografii, rysunków i grafiki

Wszelkie prawa dotyczące tekstów, ilustracji, animacji, logo, wideo, dźwięków, grafiki, rysunków, planów i dokumentów ściąganych a ogólniej całość elementów tworzących witrynę internetową www.pichon-industries.com  - www.pichon.pl  jak również ich udostępnianie na stronach internetowych są zarezerwowane dla ETS MICHEL PICHON. Są one chronione przez copyright i inne prawa autorskie i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, modyfikowane lub rozpowszechnianie przez osoby trzecie w celach handlowych.

Jeśli nie określono inaczej, logo, tablice rejestracyjne, nazwy marek, nazwy produktów i pism jak również emblematy ETS MICHEL PICHON są chronione i nie mogą być wykorzystywane bez specjalnego pisemnego zezwolenia ETS MICHEL PICHON, zarówno w celach reklamowych jak i rozpowszechnianiu zawartych tu informacji.

W związku z tym, żaden z tych elementów nie może być przetwarzany, zmieniany, rozpowszechniany, wykorzystywany w celach komercyjnych czy użytkowany w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody ETS MICHEL PICHON. W kwestii pytań dotyczących autoryzacji można skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktu.

Wszystkie łącza na stronach internetowych ETS MICHEL PICHON do stron innych usługodawców są przeznaczone wyłącznie dla wygody użytkowników. Jednak ETS MICHEL PICHON nie bierze w żadnym wypadku odpowiedzialności za zawartość tych stron. Obecność łączy do stron trzecich nie stanowią rekomendacji lub aprobaty ani też informacje i realizacje dostępne na tych stronach. Użytkowanie z tych stron internetowych jest wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

Nie ma żadnej relacji umownej czy innej między ETS MICHEL PICHON a użytkownikiem wynikającej z użytkowania strony internetowej. ETS MICHEL PICHON zastrzega sobie prawo do zmian zawartości i formatu stron internetowych w dowolnym momencie.

Znaki towarowe

Nazwy PICHON, ETS MICHEL PICHON, nazwa gam PICHON i produktów i usług z nimi związanych są znakami towarowymi firmy ETS MICHEL PICHON.

Inne znaki towarowe są również wymienione ; są one zazwyczaj pisane dużymi literami. Są one używane przez ETS MICHEL PICHON za zgodą  właściciela lub jako proste oznaczenie produktów czy usług proponowanych przez ETS MICHEL PICHON.
 
 Reprodukcja, podrabianie, używanie czy zamieszczanie tych znaków towarowych bez wcześniejszej zgody ETS MICHEL PICHON lub ich odpowiednich właścicieli stanowi naruszenie praw autorskich.

Dane osobowe

Jeśli dane osobowe są wymagane od użytkownika na stronach internetowych witryny ETS MICHEL PICHON, identyfikacja danych może być wykonana tylko dobrowolnie. Dane te są traktowane jako poufne i wyłącznie w ramach przepisów o ochronie danych osobowych.

Użytkownicy witryn www.pichon-industries.com  – www.pichon-occasions.com  – www.pichon-sav.com  w każdym wypadku mają prawo dostępu i poprawiania zgodnie z ustawą Informatyka i Swobody Obywatelskie, z dnia 6 stycznia 1978 roku. Aby zasięgnąć więcej informacji na temat ustawy Informatyka i Swobody Obywatelskie, proszę wejść na stronę internetową CNIL.

Aktualizacja ogólnych warunków

ETS MICHEL PICHON zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji w każdym momencie dostęp do witryny internetowej jak również Ogólnych Warunków. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać tych zmian i aktualizacji i musi regularnie odwiedzać tą rubrykę, aby zweryfikować Ogólne Warunki.

Kredyty

Redakcja: ETS MICHEL PICHON

Zdjęcia i schematy: ETS MICHEL PICHON

Rozwój i koncepcja graficzna: Intuiti.

Prawa autorskie i/lub Prawa do fotografii, rysunków i grafiki

Wszelkie prawa dotyczące tekstów, ilustracji, animacji, logo, wideo, dźwięków, grafiki, rysunków, planów i dokumentów ściąganych a ogólniej całość elementów tworzących witrynę internetową www.pichon-industries.com  - www.pichon.pl  jak również ich udostępnianie na stronach internetowych są zarezerwowane dla ETS MICHEL PICHON. Są one chronione przez copyright i inne prawa autorskie i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, modyfikowane lub rozpowszechnianie przez osoby trzecie w celach handlowych.

Jeśli nie określono inaczej, logo, tablice rejestracyjne, nazwy marek, nazwy produktów i pism jak również emblematy ETS MICHEL PICHON są chronione i nie mogą być wykorzystywane bez specjalnego pisemnego zezwolenia ETS MICHEL PICHON, zarówno w celach reklamowych jak i rozpowszechnianiu zawartych tu informacji.

W związku z tym, żaden z tych elementów nie może być przetwarzany, zmieniany, rozpowszechniany, wykorzystywany w celach komercyjnych czy użytkowany w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody ETS MICHEL PICHON. W kwestii pytań dotyczących autoryzacji można skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktu.

Wszystkie łącza na stronach internetowych ETS MICHEL PICHON do stron innych usługodawców są przeznaczone wyłącznie dla wygody użytkowników. Jednak ETS MICHEL PICHON nie bierze w żadnym wypadku odpowiedzialności za zawartość tych stron. Obecność łączy do stron trzecich nie stanowią rekomendacji lub aprobaty ani też informacje i realizacje dostępne na tych stronach. Użytkowanie z tych stron internetowych jest wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

Nie ma żadnej relacji umownej czy innej między ETS MICHEL PICHON a użytkownikiem wynikającej z użytkowania strony internetowej. ETS MICHEL PICHON zastrzega sobie prawo do zmian zawartości i formatu stron internetowych w dowolnym momencie.

Znaki towarowe

Nazwy PICHON, ETS MICHEL PICHON, nazwa gam PICHON i produktów i usług z nimi związanych są znakami towarowymi firmy ETS MICHEL PICHON.

Inne znaki towarowe są również wymienione ; są one zazwyczaj pisane dużymi literami. Są one używane przez ETS MICHEL PICHON za zgodą  właściciela lub jako proste oznaczenie produktów czy usług proponowanych przez ETS MICHEL PICHON.
 
Reprodukcja, podrabianie, używanie czy zamieszczanie tych znaków towarowych bez wcześniejszej zgody ETS MICHEL PICHON lub ich odpowiednich właścicieli stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2011 PICHON