Maszyny specjalistyczne

matériel agricole, équipement sur berce ampliroll et hydrocureur
  • Hydroczyszczenie

    Hydrooczyszczanie PICHON zostało stworzone do czyszczeniu i utrzymania sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej. Oczyszczacz Pichon jest w dwóch wersjach: beczka ciągnięta lub montowana na podwoziu typu Ampliroll.
  • Osprzęt na podwoziu typu Ampliroll

    Te zestawy montowane na ramach typu Ampliroll są rozwiązaniami do pompowania, nawadniania bądź do transportu produktów ciepłych
  • Inny materiał specyficzny

    W celu zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników Pichon opracował specjalne produkty pod inwidualne zamówienia.
© 2011 PICHON